Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Nadya van der Sluis, gevestigd Den Haag, Kvk-nummer 80896588, wordt in deze algemene
       voorwaarden aangeduid als verkoper.
1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
1.3 Partijen zijn verkoper en koper samen.
1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en levering van diensten en
       goederen door of namens verkoper.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is
      overeengekomen.


Artikel 3: Betaling
3.1 De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
3.2 De betaling vindt altijd plaats middels het betalingsmethode Ideal.
3.3 De betaling wordt altijd behandeld door transactiemethode Mollie.


Artikel 4: Annuleren en retourneren 

4.1 Zolang je bestelling nog niet verzonden is kun je deze annuleren middels een mail te sturen

       naar vankwetsbaarheidnaarkracht@hotmail.com   met het ordernummer.

4.2 Het kan voorkomen dat je bestelling al verzonden is voor je annuleringsverzoek.

       Je kunt je bestelling dan binnen 14 dagen retourneren, zolang het in originele staat is.

4.3 De retourtermijn gaat in wanneer je het product hebt ontvangen.

4.4  Voor retourneren neem contact op via de mail.

 

Artikel 5: Levering
5.1 Levering geschiedt via PostNL.
5.2 Verkoper is gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen van koper, indien de
       zaken worden bezorgd.
5.3 Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
       vangt de levertijd aan, nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft
       gesteld.
5.4 Verzendkosten bedragen 4,50 euro voor een bestelling van maximaal 5 producten en 6,75
       euro voor bestellingen van 5 tot en met 10 producten.
5.5 Voor een bulkorder vanaf 10 producten wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen
       middels het contactformulier.
5.7 Verzending enkel mogelijk binnen Nederland.
5.8 Een door verkoper opgegeven termijn is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
       overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 6: Klachtplicht
6.1 Koper is verplicht klachten over het product direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een
       zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop
       adequaat te reageren.
6.2 Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het product te herstellen en eventueel te

       vervangen.